KREDITNE TOČKE IZS Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

S 1. junijem 2018 sta se pričela uporabljati Gradbeni zakon (GZ, Ur.l. RS št. 61/17) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17), prav tako pa tudi Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur.l. RS št. 36/18), in Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18)

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
TERMIN: 10. 6. 2020 (od 9:00 do 15:00) Prijavite se
Na že 45. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, izdaje gradbenih dovoljenj, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, …

 

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.

 

Nova Uredba vsebuje tako klasifikacijo glede na namen uporabe objekta kot tudi razvrščanje glede na zahtevnost gradnje in s tem povezanim dovoljevanjem. Pravilnik določa vsebino projektne dokumentacije, kjer je največ razlik v pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pravilnik spremlja večje število obrazcev, ki jih predpisuje zakon, in napoveduje se tudi elektronsko poslovanje na področju graditve.

 

NOVE KNJIŽNE IZDAJE:


     Gradbeni zakon (GZ)

     z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

     Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>

 

 


     Veliki gradbenopravni priročnik

     Pravna teorija in praksa za investitorje, izvajalce, projektante in nadzornike z dodatkom Posebnih gradbenih uzanc

     Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>


 

 

NE SPREGLEJTE tudi novega strokovnega seminarja Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem vseh vrst objektov. Več >>>

Program

 

Gradbeni zakon:

 • nove definicije - spremembe nalog udeležencev gradnje
 • spremembe pri projektni dokumentaciji (investitor, projektant, zvajalec in nadzornik)
 • novosti postopka za izdajo gradbenega dovoljenja
 • gradbeno dovoljenje za objekt z vplivi na okolje - integriran postopek
 • prijava gradnje in gradnja
 • novosti v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt
 • legalizacije
 • uskladitve
 • novosti inšpekcijskih postopkov

 

Zakon o arhitekturi in inženirski zbornici:

 • pogoji za opravljanje dejavnosti
 • zavarovanje odgovornosti za škodo
 • zaščita naziva gospodarskega subjekta
 • vpis in izbris v imenik pooblaščenih inženirjev in arhitektov
 • pogoji za opravljanje poklica za tujce

 

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov

 • osnovne informacije o vsebini posameznih projektov

Uvedba o razvrščanju objektov - osnovne informacije o vsebini:

 • klasifikacija objektov na klasifikacijske ravni po mednarodni statistični klasifikaciji
 • razvrščanje objektov glede na zahtevnost
 • vzdrževanje objektov

Zagotovite si tudi svoj brezplačni izvod e-knjige Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM) tukaj.

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

199,80 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: