AKTUALNO SONČNE ELEKTRARNE - nova zakonodaja, ekonomika, učinkovitost, pričakovani donosi, načrtovanje in preverjanje varnosti delovanja

Tehnične zahteve za samooskrbo z električno energijo in novi standardi za obratovanje

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj

 

SONČNE ELEKTRARNE - nova zakonodaja, ekonomika, učinkovitost, pričakovani donosi, načrtovanje in preverjanje varnosti delovanja

Na strokovnem seminarju vam bomo predstavili novo zakonodajo, ki velja tudi za male vetrne elektrarne. Na podlagi primerov iz prakse pa predstavili že realizirane projekte in njihove delne rezultate. Prikazali bomo tudi različne načine obratovanja naprav za samooskrbo, na primer brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, proizvodnje električne energije v okviru podporne sheme, ... Prikazan bo tudi izračun povračilne dobe investicije za 5 kW in 10 kW elektrarno za samooskrbo s subvencijo Eko sklada.

 

Katere so novosti popolnoma prenovljenega standarda SIST EN 62446:2016, Fotonapetostni sistemi, priključeni na omrežje - minimalne zahteve za sistemsko dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor.

 

Standard SIST EN 62446:2016 je precej razširjen prav na področju preskusov in pregledov ter pokriva tudi večje in kompleksnejše PV sisteme. Obravnava že tudi mikro-razsmernike in z njimi prav tako AC fotonapetostne module, ki predstavljajo osnovni gradnik vedno bolj prisotnih »mikro elektrarn«.

 

Namen strokovnega seminarja je posredovati tudi praktično znanje o preverjanju varnosti inštalacij in učinkovitosti obratovanjafotonapetostnih sistemov skladno z določbami novega slovenskega standarda SIST EN 62446:2016, ki obravnava minimalne in razširjene zahteve za sistemsko dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor fotonapetostnih sistemov, ki so priključeni na omrežje. 

 

Na strokovnem seminarju vam bo predstavnica ministrstva predstavila tudi pravkar izdane spremembe in dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

 

Na seminarju se bo simuliral in izvedel dejanski praktični prikaz najnovejšega in dokaj enostavnega brezžičnega merjenja in snemanja I-V krivulje ob uporabi merilnika osončenja ter sočasni meritvi temperature fotonapetostnega modula in njegove okolice, vse brezžično in s pomočjo mobilnega telefona! Prikazana bo tudi uporaba enostavnega merilnika napetosti, kratkostičnega toka in izolacije fotonapetostnih modulov. 

Več o novosti v standardizaciji in praksi pri preverjanju učinkovitosti in varnosti sončnih elektrarn si preberite tukaj.

 

Več o malih VETRNIH ELEKTRARNAH, načrtovanju, namestitvi, ekonomiki obratovanja, vzdrževanju in sofinanciranju pa si lahko preberete tukaj

 

STROKOVNI PRIROČNIK:

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Avtor: Denis Lenardič

Na voljo so še zadnji izvodi priročnika, ki obsega kar 675 strani - Znižana cena velja do razprodaje zalog


 

 

Program:

Sprememba Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov

Investicija v sončno elektrarno

 • pogoji za priključitev iz elektroenergestkega soglasja
 • otočno in brez-otočno obratovanje
 • vključevanje hranilnikov energije
 • pogodba o dostopu in priklopu
 • pogodba o dobavi električne energije
 • izračun povračilne dobe investicije za različne načine obratovanja (brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, ...)

Gradniki in namestitev naprav

 • mikrorazsmerniki in optimizatorji moči
 • kabli, stikala in varovalke
 • povezava z javnim omrežjem
 • požarna zaščita

Zagon in vzdrževanje sončne elektrarne

 • varnostne zahteve,
 • preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
 • način obračunavanja oddane in prevzete električne energije,
 • vzdrževanje

Preverjanje varnosti in učinkovitosti obratovanja sončnih elektrarn v skladu s standardom SIST EN 62446:2016

 • Kako poteka preverjanje učinkovitosti in varnosti fotonapetostnih sistemov? 
 • Zakaj je pomembno to preverjanje? 

 • Kaj zahteva predpis – Tehnična smernica TSG-N-002:2013 in standard SIST EN 62446:2016

Predavatelji

mag. Andrej Zorec,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.


Andrej Kos, inž.el.
je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja elektrotehnike ter predsednik tehničnega odbora za visokonapetostne inštalacije, član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je avtor strokovnega priročnika Preverjanje varnosti električnih inštalacij in opreme strojev.

Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž. el. je sekretarka v Sektorju za obnovljive vire in učinkovito rabo energije Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Na Direktoratu za energijo se ukvarja z okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Poleg tega se ukvarja tudi s prenosom posameznih določil Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v slovenski pravni red in sicer z uvedbo energetskih pregledov za velike družbe in uvajanjem obnovljivih virov energije v prometu. Leto 2015 pa je bilo namenjeno umeščanju regulative za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov v slovenski pravni red. Je nacionalni koordinator pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus.

Kotizacija

199,80 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: