AKTUALNO Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj.  

 

EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo imata odprtih več razpisov, tako za pravne in fizične osebe, pa tudi občine ter ministrstva, zato smo za vas pripravili usposabljanja, kjer vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev zagotovljen:

 

Veter, kot obnovljivi vir energije (OVE), je v Sloveniji namreč še skoraj povsem neizkoriščen. Predvsem se je potrebno osredotočiti na male vetrne elektrarne do vključno 50 kW, za katere so razmere v Sloveniji precej ugodne tako pri naravnih danostih kot tudi pri zakonodaji.

Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
Od začetka leta 2013 smo opravili veliko raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju malih vetrnih elektrarn. V tem času pa so proizvajalci izboljševali obstoječe tradicionalne tehnologije malih vetrnih elektrarn ter razvijali nove tehnologije malih vetrnih elektrarn (vertikalne, cevne) z namenom izboljšanja proizvodnje električne energije v primerjavi s tradicionalnimi vetrnimi elektrarnami, kar vam bo predstavljeno na strokovnem seminarju.

 

Strokovni seminar je namenjen tako tehničnim strokovnjakom kot tudi bodočim investitorjem in uporabnikom malih vetrnih elektrarn.

Predstavljene bodo direktive, predpisi in standardi, ki so potrebni za načrtovanje, namestitev, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih elektrarn v skladu s standardom SIST EN 61400-2, dosedanje izkušnje na trgu glede malih vetrnih elektrarn v Sloveniji, kakor tudi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev oziroma kreditov za investicije v naprave, ki izkoriščajo obnovljive vire energije.

 

Namen standarda SIST EN 61400-2 je zagotoviti ustrezno raven zaščite pred poškodbami v predvideni življenjski dobi malih vetrnih elektrarn. Obravnava vse podsisteme malih vetrnih elektrarn (ang. SWT), kot so varnostni mehanizmi, notranji električni sistemi, mehanski sistemi, podporne konstrukcije, temelji in električne povezave.

 

 

Ne spreglejte pa tudi novega aktualnega seminarja: SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev naprav za poslovne objekte, eno ali večstanovanjske zgradbe in skupinsko samooskrbo. Več ...

Program

Spodbude za izgradnjo naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije

 • Eko sklad
 • Podporna shema
 • Kaj lahko pričakujemo do 2020?
 • "Zimski paket" - nove smernice EU
 • Akcijski načrt za obnovljive vire energije

Sprememba uredbe o samooskrbi

Kakšni so pogoji za gradnjo malih vetrnih elektrarn v Sloveniji:

 • Potencialno primerna območja za gradnjo elektrarn
 • Geografski informacijski sistem za področje OVE – ENGIS
 • Prihodnost različnih tehnologij malih vetrnih elektrarn v Sloveniji

Zakonodaja in praktični primeri za načrtovanje, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih elektrarn:

 • Povzetki direktiv, predpisov in standardov
 • Umestitev malih vetrnih elektrarn v prostor
 • Načrtovanje in namestitev male vetrne elektrarne v skladu s standardom SIST EN 61400-2
 • Vzdrževanje, delovanje, varnost, komunikacija in nadzor male vetrne elektrarne v skladu s standardom SIST EN 61400-2

Predstavitev in primerjava različnih vetrnih turbin z električnimi generatorji do 50 kW:

 • Predstavitev horizontalne vetrne turbine
 • Predstavitev vertikalne vetrne turbine
 • Predstavitev cevne vetrne turbine
 • Ekonomika različnih tehnologij vetrnih turbin

   


Ne spreglejte pa tudi uporabnega priročnika FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje, druge, obširnejše izdaje. Ta vsebuje povsem nova ali dopolnjena poglavja, dobršen del druge izdaje pa je namenjen novimi izdelkom in težavam, ki se pojavljajo v praksi pri obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Več o priročniku si preberite tukaj.
Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el. je od julija 2018 zaposlena v družbi A-SOL energija d.o.o., ki se ukvarja s postavitvijo sončnih elektrarn tako na enostanovanjske stavbe, izvajajo pa tudi projekte za večje odjemalce. Pred tem je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Poglavitno se je ukvarjala z implementacijo Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost.

 

mag. Andrej Zorec,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

Kotizacija

199,80 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.
Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: