NOVO Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu s standardom SIST EN 61400-2:2015 za poslovne in stanovanjske objekte

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj.  

 

Veter, kot obnovljivi vir energije (OVE), je v Sloveniji namreč še skoraj povsem neizkoriščen. Predvsem se je potrebno osredotočiti na male vetrne elektrarne do vključno 50 kW, za katere so razmere v Sloveniji precej ugodne tako pri naravnih danostih kot tudi pri zakonodaji.


Od začetka leta 2013 smo opravili veliko raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju malih vetrnih elektrarn. V tem času pa so proizvajalci izboljševali obstoječe tradicionalne tehnologije malih vetrnih elektrarn ter razvijali nove tehnologije malih vetrnih elektrarn (vertikalne, cevne) z namenom izboljšanja proizvodnje električne energije v primerjavi s tradicionalnimi vetrnimi elektrarnami, kar vam bo predstavljeno na strokovnem seminarju.

Za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo pri proizvodnji električne energije je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne, 24.03.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn.
Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
TERMIN: 16. 2. 2018 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se
Strokovni seminar je namenjen tako tehničnim strokovnjakom kot tudi bodočim investitorjem in uporabnikom malih vetrnih elektrarn.

Predstavljene bodo direktive, predpisi in standardi, ki so potrebni za načrtovanje, namestitev, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih elektrarn v skladu s standardom SIST EN 61400-2:2015 ter dosedanje izkušnje na trgu glede malih vetrnih elektrarn v Sloveniji.

 

Namen standarda SIST EN 61400-2:2015 je zagotoviti ustrezno raven zaščite pred poškodbami v predvideni življenjski dobi malih vetrnih elektrarn. Obravnava vse podsisteme malih vetrnih elektrarn (ang. SWT), kot so varnostni mehanizmi, notranji električni sistemi, mehanski sistemi, podporne konstrukcije, temelji in električne povezave.

Program

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn:

 • Upravičeni in neupravičeni stroški
 • Splošni in posebni pogoji
 • Merila in razpoložljiva sredstva
 • Kakšna je časovnica


Kakšni so pogoji za gradnjo malih vetrnih elektrarn v Sloveniji:

 • Potencialno primerna območja za gradnjo elektrarn
 • Geografski informacijski sistem za področje OVE – ENGIS
 • Prihodnost različnih tehnologij malih vetrnih elektrarn v Sloveniji

 

Zakonodaja in praktični primeri za načrtovanje, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih elektrarn:

 • Povzetki direktiv, predpisov in standardov
 • Umestitev malih vetrnih elektrarn v prostor
 • Načrtovanje in namestitev male vetrne elektrarne v skladu s standardom SIST EN 61400-2:2015
 • Vzdrževanje, delovanje, varnost, komunikacija in nadzor male vetrne elektrarne v skladu s standardom SIST EN 61400-2:2015

Predstavitev in primerjava različnih vetrnih turbin z električnimi generatorji do 50 kW:

 • Predstavitev horizontalne vetrne turbine
 • Predstavitev vertikalne vetrne turbine
 • Predstavitev cevne vetrne turbine
 • Ekonomika različnih tehnologij vetrnih turbin

   


Ne spreglejte pa tudi uporabnega priročnika FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje, druge, obširnejše izdaje. Ta vsebuje povsem nova ali dopolnjena poglavja, dobršen del druge izdaje pa je namenjen novimi izdelkom in težavam, ki se pojavljajo v praksi pri obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Več o priročniku si preberite tukaj.
Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž. el. je sekretarka v Sektorju za obnovljive vire in učinkovito rabo energije Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Na Direktoratu za energijo se ukvarja z okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Poleg tega se ukvarja tudi s prenosom posameznih določil Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v slovenski pravni red in sicer z uvedbo energetskih pregledov za velike družbe in uvajanjem obnovljivih virov energije v prometu. Leto 2015 pa je bilo namenjeno umeščanju regulative za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov v slovenski pravni red. Je nacionalni koordinator pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus.

mag. Andrej Zorec, univ. dipl .inž. el., strokovni sodelavec podjetja E prihodnost d.o.o.. kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

Kotizacija

199,80 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: