NOVO Zagotavljanje skladnosti SODOBNIH NAČINOV DELA z veljavno zakonodajo

Novi izzivi od A do Ž

Trg dela se spreminja.

Globalizacija, digitalizacija, razvoj tehnologije drastično spreminjajo način poslovanja, dela, vodenja in ugotavljanja rezultatov zaposlenih. Delo postaja vse bolj fleksibilno, meje med delom in osebnim življenjem se vse bolj brišejo.

Vse to vpliva na način in intenziteto določanja pravil delovanja vsakega podjetja ali organizacije.

 

Po letu 2020 bomo imeli na trgu dela že pet različnih generacij, od vseh pa pričakujemo drugačen način opravljanja zadolžitev, kot tudi drugačno vodenje.Še posebej mladi niso pripravljeni delati po vzorcih starejše generacije. v drugačnost nas sili tudi nujnost hitrega prilagajanja trgu.

Odločilna prednost sodobnih organizacij so rezultati in ne procesi dela. Zato postaja sedanji način definiranja pravil delovanja, delovnih zadolžitev skozi razne interne akte, pravilnike - lahko glavni zaviralni element delovanja podjetij. 

 

Delodajalci, ki se zavedajo pomena svojih  zaposlenih, ustvarjajo prostor, kjer so zaposleni lahko to, kar v resnici so. Tam kjer se ceni intelektualna svoboda so zaposleni kreativni, samoiniciativni. Intelektualna svoboda pa zahteva tudi ohlapnejša pravila organiziranosti delovnih procesov.

Zagotavljanje skladnosti SODOBNIH NAČINOV DELA z  veljavno zakonodajo

Delovnopravno zakonodajo je potrebno upoštevati, vendar sodobni načini dela, kot je vse več dela od doma, kadarkoli, kjerkoli, zahtevajo spremembe tudi na tem segmentu.

 

Kako torej zapisati in sprejeti vse te interne akte, pravilnike, pogodbe o zaposlitvi,  da bodo ustrezali sodobnim načinom poslovanja. Kako z upoštevanjem sedanje delovnopravne zakonodaje omogočiti delodajalcem in zaposlenim sodoben način poslovanja in prispevanja k rezultatom.  Vse to in še več na praktični delavnici z odličnima predavateljicama.

Program

Predstavitev sodobnih načinov dela in vpliv brisanja mej med delom in zasebnim življenjem:

  • katere so nove kompetence 21. stoletja,
  • projektni in mrežni način dela in implementacija v vaše podjetje oz organizacijo,
  • poklici preteklosti in poklici prihodnosti,
  • pomen in predstavitev psihodiagnostičnih sredstev za izbiro in razvoj kadrov,
  • vpliv vse krajše dobe zaposlovanja na učinkovitost kadrov in kako učinkovitost doseči,
  • sodobni načini zapisa internih aktov in pravilnikov,
  • sprememba sistematizacije delovnih mest zaradi sodobnih načinov dela,
  • ugotavljanje rezultatov pri fleksibilnem načinu dela
  • delo od doma in zagotavljanje varstva podatkov

 

Ureditev dela na domu oziroma na daljavo

 

Fleksibilnost delovnega časa

 

Delo pri več delodajalcih hkrati

 

Konkurenčna prepoved in dogovor konkurenčne klavzule.

 

Več si lahko preberete tukajPredavateljici

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.
sodi med strokovnjake na področju kadrovanja in odnosov z javnostmi.  Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška).  V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju  delovnopravne zakonodaje in poklicnih standardov. Bila je predsednica Komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica Komisije za izobraževanje pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član  Društva psihologov, Društva odnosov z javnostmi, Združenja nadzornikov Slovenije in Društva za kadrovsko dejavnost.  Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali  s pomočjo EU sredstev in to področje pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije na programu Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih s pomočjo EU sredstev. Predava, svetuje in piše iz področja razvoja kadrov, delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov (tudi za IP) in sodobnih sistemov nagrajevanja in motiviranja, tudi kako pridobivati  EU sredstva iz ESS sklada.

mag. Mateja Čuk 

je odvetnica, ki se pri svojem delu v Odvetniški pisarni Čuk pogosto ukvarja tudi z delovnopravnimi vprašanji. Stranke zastopa pred delovnimi sodišči, predvsem pa svetuje družbam v zvezi z notranjimi reorganizacijami, pomaga pri pripravi internih aktov in zagotavljanju skladnosti na delovnopravnem področju ter podobno. Delovnopravne in kadrovske zadeve so bile sicer redna spremljevalka na njeni pravniški poti. Znanje in izkušnje s področja delovnega prava in kadrovskih vprašanj si namreč ni nabirala le kot odvetnica zadnjih nekaj let, temveč jih je pridobivala že preje z delom pri slovenskem organizatorju trga z električno energijo, družbi Borzen, d.o.o., kjer je med drugim vodila tudi službo za pravne in kadrovske zadeve. Tako je dobila dober vpogled v pričakovanja in izzive delodajalcev na eni strani kot tudi želje delavcev na drugi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: