Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Ocenjevanje donosnosti projektov s pomočjo finančne analize ter načrtovanja in spremljanja stroškov projekta

Projektni manager poleg veščin projektnega managementa potrebuje tudi znanja iz področja načrtovanja in spremljanja stroškov projekta od ideje do zagotavljanja poslovnih učinkov.

 

Vodenje projektov lahko iz vidika ekonomike projekta strokovno primerjamo upravljanju podjetja. Projekt ima namreč vse elemente podjetja.

Ekonomika in poslovna vrednost projektov
TERMIN: 6. 2. 2019 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Vsebina delavnice zajema ekonomiko celotnega projektnega cikla z ugotavljanjem poslovne vrednosti projektov. Udeleženci delavnice pridobijo praktična znanja iz področja načrtovanja proračuna projekta, izdelave finančne analize in metodologije za vrednotenje projektov.

 

Na praktični delavnici se obravnava celoten življenjski cikel projekta iz vidika ekonomike in poslovne vrednosti.

Na vprašanja ali so projekti dovolj kvalitetni, ali dosegajo zastavljene cilje in ali imajo zadosten učinek in dolgoročen pozitiven vpliv, lahko odgovorimo le, če projekte kvalitetno načrtujemo, vrednotimo in spremljamo.

 

Nove projekte je potrebno skrbno načrtovati in ena izmed ključnih komponent načrtovanja je tudi finančno vrednotenje projekta. Tehnike finančne analize nam pomagajo oceniti smiselnost investicije in med sabo primerjati različne investicijske projekte.

 

Pri finančni analizi je ključni korak ocena denarnih tokov projekta z upoštevanjem oportunitetnih stroškov in zunanjih učinkov investicije. Temu pa sledi izračun nekaterih finančnih kazalnikov, ki so instrumenti finančne analize z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja. Finančni kazalniki so mera s katero merimo finančno stanje, uspešnost in ceno različnih projektov.

 

Poslovna vrednost je ključni kriterij pri sprejemanju odločitve o izvedbi projekta. Ugotavljanja se na podlagi izdelane idejne zasnove projekta, finančne analize, tveganosti projekta in predvidenih poslovnih učinkov. V primeru večjega števila projektov je poslovna vrednost ključnega pomena za dodeljevanje prioritet in upravljanje portfelja projektov.

 

Udeleženci praktične delavnice se usposobijo za:

 • izdelavo poslovnega primera z oceno stroškov, prihrankov in koristi
 • izračun finančnih kazalnikov (NPV, IRR, ROI …)
 • ugotavljanje poslovne vrednosti projekta
 • izdelavo proračuna projekta ter spremljanje in upravljanje s stroški projekta

 

Ne spreglejte Izobraževalnega modula za sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

Program

 

Ekonomika projektov

 • Ekonomika podjetja in projektov
 • Spremljanje stroškov projekta od ideje do zaključka
 • Pogodbena razmerja naročnik-izvajalec
 • Načrtovanje stroškov in izdelava proračuna projekta
 • Spremljanje porabe virov na projektu
 • Zaključevanje projekta in aktiviranje sredstev
 • Upravljanje s stroški na podlagi PMBOK® Guide

Finančna analiza

 • Ocena stroškov, prihrankov in koristi
 • Izračun finančnih investicijskih kazalnikov
 • Analiza različnih scenarijev  

Poslovna vrednost projektov

 • Metodologija za ugotavljanje poslovne vrednosti projektov
 • Kriteriji in proces ugotavljanja poslovne vrednosti
 • Analiza in uporaba rezultatov pri upravljanju portfelja projektov

Delo na konkretnih primerih

 • Izdelava poslovnega primera (idejna zasnova projekta)
 • Finančna analiza (ocena stroškov in prihodkov, izračun finančnih kazalnikov)
 • Ugotavljanje poslovne vrednosti projekta (vpliv na poslovanje, tveganost)
 • Načrtovanje projekta in izdelava proračuna (izdelava proračuna za najbolje ocenjen projekt)

 

Vsebina delavnice je pripravljena na podlagi izkušenj in dobrih praks iz projektnega vodenja.


Ne spreglejte tudi odlične knjige Projektni management - teorija in praksa. Knjiga vsebuje povzetek svetovne literature s področja obvladovanja projektov različnih vrst v različnih organizacijah. Prikazuje procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ki jih avtor izdatno nadgrajuje še z nasveti iz svoje bogate prakse. Na voljo so še zadnji izvodi knjige! Več o knjigi si preberite tukaj.

 

Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Business Case analiza

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Agilni coaching program za (projektne) managerje

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust
 • Dodatna ugodnost: 10 % popust za vse udeležence zgoraj navedenih izobraževanj pri Agilnem coaching programu

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

Predavatelj

Zoran Korenjak 

je izkušen projektni manager z več kot petnajstletnimi izkušnjami. V Zavarovalnici Triglav vodi strateške in kompleksne projekte, prav tako pa je avtor in predavatelj na Akademiji projektnega vodenja. Predava na strokovnih konferencah in izvaja serijo delavnic na Agenciji Poti. Izkušnje in znanje je delil s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.
Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.
Strokovnost na področju osebne storilnosti in dela z ljudmi izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.
Pri vodenju projektov, predavanjih in osebnem svetovanju odlično kombinira svojo strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.

Kotizacija

218,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: