NOVO [On-line interaktivna delavnica] Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivna delavnica potekala 12. in 13. aprila 2021, od 13. do 16. ure.

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust

 

 • Kolikokrat ste vi v zadnjem letu spremenili svoje rutinsko delo z namenom izboljšanja vaše storitve

 • Vam trenutni procesi in sistemi upočasnjujejo zaposlene, tok dokumentov in informacij, kronične motnje pa onemogočajo zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo?
[On-line interaktivna delavnica] Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah
TERMIN: 12. 4. 2021 (od 13:00 do 16:00) Prijavite se

Delavnica bo potekala 12. in 13. aprila 2021, vsak dan od 13. do 16. ure.

 

Hitrost sprememb zahtev strank dandanes zahteva visoko fleksibilnost v prilagajanju procesov dela. Svetovne raziskave kažejo, da se zahteve strank vsako leto spreminjajo veliko hitreje kot v preteklosti. Svetovne raziskave tudi potrjujejo, da je vzrok za 30 - 50 % stroškov v organizacijah počasnost in/ali ponovno izvajanje aktivnosti. Storitveni procesi (administrativni, prodajni, nabavni, razvojni, pravni, kadrovski, ...) predstavljajo kar 80 % svetovnega BDP. Delo, ki ga vaša stranka ne vidi kot dodano vrednost pa predstavlja kar 50 % stroškov celotne vaše storitve. Se znate ustrezno in hitro prilagoditi?

 

Z »vitko« (lean) filozofijo in Six Sigma metodami lahko to uspešno uresničite!

 

 

Hitreje, enostavneje in bolj fleksibilno so ključne koristi »vitkega« poslovanja. Cilj je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo vaše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično, torej transformacija k poslovni odličnosti, povečanju produktivnosti, višji učinkovitosti vseh deležnikov procesa in k povečanju ustvarjenega denarnega toka.

 

Ne pozabite, »vitko« poslovanje temelji tudi na polni vključitvi zaposlenih, izboljšanju njihovega zavedanja, zadovoljstva ter izboljšanju osebnih delovnih navad, da lahko vsak učinkovito sodeluje v celotnem poslovnem procesu, pa naj bo to pri pripravi marketinškega načrta, razvoju in uvajanju novega izdelka oz. storitve, pri likvidaciji računov, usklajevanju kontov ali pri obdelavi večje količine dokumentov.

 

Filozofija »vitkega« poslovanja temelji predvsem na racionalnem odločanju, poenostavljanju storitev in aktivnosti v posameznih poslovnih procesih. Racionalnost odločanja zagotovimo predvsem s fokusom na kvalitetno opravljene storitve kot celote.

 

Povratne informacije dosedanjih udeležencev na naših tovrstnih izobraževanjih so odlične: praktično, zanimivo in zgoščeno! Vsakemu udeležencu se je na novo odprl pogled na način vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu in nove možnosti učinkovitega izboljševanja procesov in načina dela.

 

Potek interaktivne on-line delavnice:

Interaktivna delavnica bo potekala v dveh delih in sicer 12. in 13. aprila, vsak dan od 13. do 16. ure. Na delavnici bomo izvedli vrsto primerov iz prakse, ki bodo pojasnili bistvo vitke filozofije in kako jo aplicirati v storitvenih procesih. Izvedli bomo tudi projekt postavitve procesa, kjer bo vsak izmed udeležencev dobil svojo online nalogo. Med prvim in drugim on-line srečanjem boste udeleženci tako predlagali rešitev kako postaviti končno obliko procesa. Torej, v prvem delu interaktivne delavnice se boste seznanili s teorijo vitkega poslovanja in na izbranem primeru izvedli praktični primer - delavnico zaznave problemov na procesu. V drugem delu pa boste na tem okviru gradili končno rešitev procesa. Natančen potek dela po posameznih delih delavnice in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivni delavnici boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo te delavnice. Dan pred delavnico boste za lažje spremljanje in interaktivno sodelovanje prejeli še prezentacijo. Število mest je zaradi praktične naravnanosti in interaktivnosti omejeno.

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Vitko poslovanje in vitka transformacija

 • načela vitkega poslovanja,
 • pogoji in zahteve za uvajanje vitkega poslovanja

 

Principi odličnosti pri vitkem poslovanju oz. delovanju

 • oblikujte vitke procese,
 • zagotovite pretok vitkih procesov,
 • vizualizirajte vitke procese.  

 

Orodja za vpeljavo vitkega poslovanja

 • storitvene skupine,
 • takt procesa,
 • načela ozkih grl,
 • načela čakalnih vrst,
 • sistemi upravljanja sprememb v naročilih,
 • 7 izgub v pisarni.  

 

Učenje in trening vpeljave vitkega poslovanja s prikazom na praktičnih primerih

 

Napake pri uvajanju vitkega poslovanja

 

Izobraževanje je vključeno v Premium LEAN akademijo

 

 

Predavatelj

mag. Gašper Prevodnik, LSSBB,

se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Od leta 1999 deluje predvsem v finančnem sektorju, kjer se je od 2008 leta naprej ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo predava predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: