NOVO Učinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb

Ravnajte premišljeno in skrbo ter pri tem ustrezno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti!

Vsi se dnevno srečujemo s pogodbenimi razmerji, ko pa se ob tem srečamo s težavami, pogosto ne najdemo pravega načina, kako težave odpraviti oz. razrešiti. Spoznajte kako ravnati razumno in strateško z natančnim ciljem in načrtom.

Nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi že pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb, pri čemer se šele tedaj išče pomoč pravnikov. Pri sklepanju pogodb je potrebno ravnati s potrebno skrbnostjo, da bi lahko ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti, poznati pa moramo tudi načine za učinkovito uveljavljanje svojh pravic, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost razreševanja težav v pogodbenih odnosih. 

Učinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb
TERMIN: 7. 4. 2020 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Na praktični delavnici boste spoznali:

 • kateri so najpogostejši nesporazumi in pasti sklepanja pogodb,
 • na kaj je potrebno biti pozoren že v postopku sklepanja in kaj je pri tem pomembno,
 • kakšen je pomen posameznih pogodbenih klavzul,
 • kako ravnati, ko se soočite s problemi izpolnjevanja pogodbe.

 

Praktična delavnica je namenjena vsem v nabavnem in prodajnem sektorju, ki se dogovarjate za posamezne posle ali skrbite za izpolnitev pogodb. Udeleženci boste skozi praktične primere iz poslovne prakse spoznali načine uspešnega razreševanja težav v pogodbenih odnosih, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne težave in izkušnje, saj je program orientiran in prilagojen praktičnim izkušnjam in potrebam udeležencev. 

 

Vabljeni:

 • vsi, ki se pri svojem delu srečujete s sklepanjem poslov in izvrševanjem pogodb,
 • komercialisti in nabavniki,
 • tehnični strokovnjaki, ki ste odgovorni tudi za komercialno sklenitev in izpeljavo posla,
 • direktorji manjših podjetij,
 • samostojni podjetniki,
 • vsi, ki vas to področje zanima.

 

Program

Osnovna izhodišča pogodbenega prava

Izpolnitev pogodbe:

 • na kaj je potrebno paziti že ob sklepanju in v času izvajanja,
 • register pogodb in pogodbeni skrbnik.

 

Načini kršitve pogodbebih obveznost:

 • zamuda pri izpolnitvi in kako ravnati v primeru zamude,
 • nemožnost izpolnitve in primeri odgovornosti strank,
 • odpoved in razveza pogodbe ter posledice,
 • načini prenehanja obveznosti.

 

Stvarne in kaj pravne napake pogodbe:

 • pogodbena jamstva in garancije,
 • kršitev pogodbenih obveznost,
 • reklamacije, način in roki ter kako se jih lotiti,
 • pogodbena odškodninska odgovornost.

Splošni pogoji poslovanja:

 • njihova vloga in pravna narava, oblikovanje in analiza,
 • korelacija nabavnih in prodajnih pogojev.

Proces sklepanja pogodb:

 • načini sklepanja pogodb (ustno, pisno, telefon, e-mail, vzorčne in formularne pogodbe , pismo o nameri, ...),
 • pogodbeni pogoji in učinki,
 • nesporazumi pri sklepanju pogodb,
 • razlaga pogodbenih določil.

Bistvena pogodbena določila, na kaj je potrebno biti pozoren in kako jih oblikovati:

 • predmet pogodbe in specifikacija,
 • določitev cene in določljivost cene, valutna klavzula, obresti, ...
 • način izpolnitve – dobava, roki, kraj in čas,
 • spremenjene okoliščine,
 • utrjevanje obveznosti (avans, odstopnina, skesnina, pridržna pravica, zastava, hipoteka ...),
 • pogodbene garancije in jamstva,
 • pogodbena kazen (zakaj in kako),
 • klavzule o reševanju sporov,
 • ostale pravno relevantne klavzule,
 • prenova pogodbe (novacija, aneksi, sprememba pogodbe in pogoji za veljavnost, učinki, ...),
 • možnost prenosa pogodbenih obveznosti (izhodiščno o cesiji in subrigaciji s primerom pogodb).

Analiza konkretnih primerov in pogodbenih klavzul glede na konkretne interese, potrebe in naravo dela udeležencev.

 

Predavatelj

Bojan Pečenko, univ. dipl. prav.
je odvetnik v Ljubljani z dolgoletnimi praktičnimi, strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami. Kot ključni pravni strokovnjak je sodeloval tudi pri številnih zakonodajnih projektih, pri nekaterih odmevnih gospodarskih projektih. Sedaj deluje predvsem na področjih gospodarskega, korporacijskega in finančnega prava.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: