Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Oblikujte celovito in učinkovito kampanjo internega komuniciranja z uporabo najsodobnejših dognanj nevroznanosti!

Sodobna podjetja se vedno bolj zavedajo pomena organizacijske klime in organizacijske kulture za uspešno poslovanje. Vzdušje v kolektivu, nenapisana pravila ter vrednote in norme, ki jih delijo zaposleni, so mehki elementi poslovnega uspeha. Za večjo uspešnost podjetja se moramo tem elementom posvetiti z učinkovitim internim komuniciranjem. Pri ustvarjanju takšne kampanje pa si lahko pomagamo z najnovejšimi ugotovitvami sodobne psihologije, nevroznanosti in ekonomije.

 

Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Na praktični delavnici boste spoznali ugotovitve in uporabna navodila kako:

 • vplivati na organizacijsko kulturo v podjetju,
 • vplivati na organizacijsko klimo v podjetju,
 • zastaviti učinkovito in celovito kampanjo internega komuniciranja.

 

Predavatelj vam bo predstavil psihološke mehanizme potrebne za zagotavljanje pozitivnega vzdušja v podjetju ter navodila za ustrezno proceduro prepričevanja, ki upošteva čustveni vidik komuniciranja. Udeleženci boste seznanjeni z načinom razumevanja sporočil in vplivom organizacijske kulture na dojemanje delovnih nalog in ciljev. Naučili se boste, kako analizirati in oceniti obstoječo organizacijsko kulturo in kako jo spremeniti, da bo kolektiv učinkoviteje zasledoval zastavljene naloge in cilje. 

 

Za uspešnost kampanje internega komuniciranja je nujno potrebno, da se kampanje lotimo celovito, zato se bomo posvetili okviru celovite promocijske kampanje za doseganje vaših ciljev.  Na delavnici boste udeleženci pripravili tudi skico kampanje za svoje podjetje oziroma organizacijo.

 

 

Program

Kako vplivati na organizacijsko kulturo v podjetju:

 • kako razumemo zapletene pojave,
 • zakaj so zgodbe tako učinkovito orodje,
 • uporaba strateških okvirov v komunikaciji,
 • delavnica razvoja zgodbe in okvirov,
 • model “Nevro govor v 7 korakih”.

Kako vplivati na organizacijsko klimo v podjetju:

 • sodobni psihološki model našega razmišljanja, odločanja in delovanja,
 • vloga čustev in kako nanje vplivati,
 • procedura prepričevanja: pomiritev - stik - vodenje,
 • odkloni od racionalnosti (bias) kot jih ugotavlja vedenjska ekonomija,
 • arhitektura izbire (choice architecture) za učinkovito vodenje zaposlenih.

Celovita kampanja internega komuniciranja:

 • model celovite kampanje s strateškim štabom, kampanjo vidljivosti in direktno kampanjo,
 • analiza za potrebe kampanje,
 • strategija kampanje,
 • načrt aktivnosti in orodja komuniciranja,
 • skica konkretne kampanje v vašem podjetju/organizaciji.

Predavatelj

Mag. Sebastjan Jeretič 
Je strokovnjak s področja strateškega komuniciranja z dolgoletnimi izkušnjami iz gospodarstva in politike. Je eden pionirjev nevromarketinga v Sloveniji ter certificiran praktik Nevro Lingvističnega Programiranja in v svojem delu uporablja sodobna dognanja o tem, kako delujejo naši možgani in kako te biopsihološke ugotovitve uporabiti v praksi. Združuje znanje s področja nevroretorike in kognitivne lingvistike z izkušnjami na polju promocijskih kampanj in oblikovanja javnih podob posameznikov in korporacij.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: