PRENOVLJENO Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov!

Pri IT projektih se daje poudarek na sinergijo upravljanja projektov (projektni management) in upravljanja informacijskih sistemov (management informacijskih sistemov). Poznavanje obojega je bistvenega pomena za uspešen zaključek projekta.

 

V številnih primerih, tradicionalni projektni management ni zadosten trenutni gospodarski situaciji in projektnim okoljem. Zaradi nenehnih nepredvidljivih sprememb, potrebe po hitrem odločanju in neprestanem prilagajanju, se je pojavila potreba po novih pristopih do managementa projektov. Še posebej na področju informacijskih projektov agilno vedno bolj premaguje tradicionalno, zato bomo na praktični delavnici temu posvetili posebno pozornost.

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
TERMIN: 3. 12. 2018 (od 12:00 do 17:30) Prijavite se

Na praktični delavnici boste udeleženci spoznali:

 • pristop k informatizaciji poslovnega procesa,
 • življenjske cikle informacijskih sistemov
 • projektne faze in dokumentacijo, ki avtorizira zaključek faz,
 • klasični pristop ter SCRUM in KANBAN agilni pristop,
 • programska orodja za upravljanje s projekti in sodelovanje,
 • najpogostejše razloge za neuspeh projekta.

 

Predavatelj vam bo na praktičnem primeru pokazal kako organiziramo in načrtujemo projekt (priprava projekta), kako vodimo in spremljamo projekt (izvajanje projekta) ter kako ga uspešno zaključimo.

 

Vabljeni vsi:

ki želite nadaljevati s projektnim managementom tudi na področju informacijskih sistemov ali se boste v prihodnje s IT projektnim managementom srečali. Vabljeni tudi vsi ostali, ki vas čaka organiziranje in vodenje projekta z namenom informatizacije poslovnih procesov in vaz zanimajo odgovori na vprašanja:

 • Kako pristopiti k informatizaciji poslovnega procesa?
 • Kateri projektni pristop izbrati in kaj lahko gre narobe?
 • Zakaj se informacijski projekti pogosto ne zaključijo?
 • Kako uspešno zaključiti informacijski projekt?

 

Ne spreglejte

Izobraževalnega modula za sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

 

 

 

Program

 

Sinergija projektnega menedžmenta in menedžmenta informacijskih sistemov

Spoznali boste ključne procese na IT projektih v povezavi s procesi življenjskega cikla informacijskih sistemov. Spoznali boste tudi različne pristope načrtovanja in razvoja informacijskih sistemov. Tradicionalni pristop z različnimi oblikami za tiste, ki vam je bliže tradicija in agilni – prilagodljiv pristop za nove priložnosti. Sklop zaključujemo s predstavitvijo okolij, ki gostujejo tak projekt in predlogom organiziranosti projektnega pristopa v organizaciji (podjetju).

 

Informacijski projekt na klasični način

Na izbranem poslovnem primeru bomo spoznali pripravo in izvedbo informacijskega projekta na klasičen način s poudarkom na vodenju projekta. Predstavili bomo uporabo nekaterih brezplačnih orodij za načrtovanje in spremljanje projekta. Spoznali bomo tudi eno izmed dobrih praks, ki znižuje tveganja neuspešnosti in neučinkovitosti klasičnega projekta. Izbrano predstavitev bomo dopolnili s predlogi in dobro prakso za primere udeležencev seminarja.

 

Agilna izvedba informacijskega projekta

Spoznali bomo predpostavke za tak pristop ter izvajanje informacijskega projekta na agilen način. Predstavili bomo pristop in brezplačna orodja za SCRUM in KANBAN projektni pristop. Izbrano predstavitev bomo dopolnili z predlogi in dobro prakso za primere udeležencev seminarja.

 

KNJIGE:

Ponovno je na voljo knjiga, ki vsebuje celovit prikaz obvladovanja projektov vseh vrst, za vse panoge in različne organizacije. Vsem udeležencem izobraževanj s področja projektnega managementa nudimo 20 % popust, vsem naročnikom Elektrotehniške revije pa 30 % popust za naročilo knjige. Naročilnica >>>
Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (tudi do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>> Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Business Case Study

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

Predavatelj

Mitja Kovačič

je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov. Od leta 1987 se ukvarja z računalništvom in informatiko v zadnjih desetih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta je opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodi IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja. Je IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko. Je tudi član Slovenskega združenja za projektni menedžment.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: