NOVO Izdelava uporabnega NAČRTA PROMOCIJE ZDRAVJA na delovnem mestu za JAVNI SEKTOR

Javna uprava, zdravstvene ustanove, šolske ustanove, agencije in skladi, knjižnice, arhivi, muzeji in galerije, gledališča, javni gospodarski zavodi …

Delavnica je namenjena usposabljanju aktivnih članov in skupin za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu in ostalim neposredno vpletenih v izdelavo načrta PZDM, kakor tudi osveščanju glede ustrezno urejenega, varnega in zdravega delovnega mesta in delovnega okolja za organizacije javnega sektorja.

 

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta ter zadovoljnih zaposlenih zmanjšuje število poškodb pri delu, bolezni, povezanih predvsem s stresom in specifiko delovnega okolja.
Gre za način učenja iz lastnih izkušenj in preverjenih praks.

 

Izdelava uporabnega NAČRTA PROMOCIJE ZDRAVJA na delovnem mestu za JAVNI SEKTOR

Cilji delavnice so naučiti se:

 • poiskati in uporabiti podatke, ki jih potrebujemo pri izdelavi načrta PZDM,
 • izdelati načrt promocije zdravja, skladno s priporočili stroke,
 • prepoznavanja kritičnih dejavnikov na delovnem mestu oziroma delovnem okolju,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje v proces izvajanja PZDM,
 • pridobivanja in spoštovanja idej in predlogov zaposlenih s ciljem izboljšanja počutja na delovnem mestu.

 

Koristi za organizacijo in posameznika:

 • ni stroška izdelave načrta promocije zdravja zunanjih izvajalcev,
 • zmanjšanje stroškov, povezanih z boleznimi in bolniško odsotnostjo (odškodnine, zdravstveni stroški…) in zmanjšanje delovne invalidnost,
 • povečanje storilnosti, kakovosti storitev / proizvodov in inovativnosti,
 • povečanje zadovoljstva zaposlenih in strank .

 

Program

Zakaj izvajati PZDM?

 • Zakonske zahteve
 • Prednosti kvalitetnega izvajanja za organizacijo

 

Načrtovanje PZDM

 • Priprava posnetka stanja v organizaciji
 • Oblikovanje skupine za izvajanje PZDM

 

Analiza zdravja in določitev problematike

 • Potrebna dokumentacija
 • Postopek izvedbe analize zdravja
 • Pregled in definiranje vzrokov bolniškega staleža in poškodb pri delu
 • Določitev tematik, podprogramov PZDM
 • Izdelava načrta in sanacijskega programa promocije zdravja

 

Izvajanje programa in evalvacija

 • Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu
 • Načini finančno najbolj ugodnih rešitev in idej izvajanja PZDM
 • Spremljanje in vrednotenje

Predavateljica:

Mag. Sandra Avsec

Prihaja iz gospodarstva in je tako vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi v podjetju. Pripravlja uporabne smernice izvedbe promocije zdravja ter druge interne akte, vezane na varovanje zdravja v podjetju.
Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetju, v okviru specialističnega študija pa je skozi raziskave spoznala problematiko povezovanja podjetij in s tem povezanimi situacijami in tveganji.

 

Kotizacija

158,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 192,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: