7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

Ali ste vedeli, da se kar 90 % zastavljenih poslovnih strategij ne uresniči, oziroma se uresniči drugače, kot smo si jih zastavili. Razlogov je sicer več, tudi ker sta danes trg in okolje v katerem delujemo zelo nepredvidljiva. Velik delež (ne)realiziranja pa pade tudi na same organizacije, ker niso sposobne hitrega prilagajanja in reagiranja na trgu, ki bi ga morale obvladati. Zakaj? Ker ne najdejo pravega stika in odnosa do zaposlenih, ki so edino gonilo vsake organizacije.

 

Poslovodstvo se ponavadi ukvarja s plani in številkami, kadrovniki so v vlogi izvajalcev še vedno bolj administrativnih nalog, sami zaposleni pa so zbegani in niti ne vedo, kaj se od njih pričakuje.

7 stebrov odličnosti kadrovske službe
TERMIN: 6. 5. 2020 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se

Zadolženi za HRM, tudi vodje, vemo kako bi zvišali poslovno odličnost, pa vendar nimamo dovolj moči in znanja, da bi znali svoje ideje, svoje videnje prodati. Kupci HRM storitev so najprej naši direktorji in ostala poslovodna struktura, ostali vodje, na koncu pa seveda vsi zaposleni.  Zato je nujno, da pri svojem delu vpeljemo marketinški način delovanja. Kako nekoga prepričati, da je ravno naš predlog, naša ideja najboljša, kaj bodo izgubili ali pridobili, če ne bodo »kupci« naših storitev.


Na delavnici se boste naučili:

 • Kako poslovodstvu in ostali vodstveni strukturi osmisliti pomen in vrednost HRM področja?
 • Kako HRM prakse povezati s pričakovanji lastnikov, poslovnih partnerjev in ostalih deležnikov?
 • Kako preobraziti HRM v pomembnega strateškega partnerja podjetja?
 • Katere kompetence naredijo odlične kadrovnike, odlične vodje in zaposlene?
 • Katere kompetence poskrbijo za poslovno odličnost posamezne organizacije?
 • Kako upravljati sebe in druge?
 • Kako vpeljati marketinški način delovanja in kakšen je pomen internega komuniciranja?
 • O pomenu mreženja, zbiranja  informacij, o pomenu preverjanja kaj dela konkurenca, ...

 

Za realizacijo večine od obravnavanih vsebin ne potrebujete nobenih finančnih sredstev. Za vsebine, kjer pa brez tega ne gre, pa so na voljo tudi razne finančne spodbude. In tudi te bodo pomemben del vsebine delavnice. Pokazali bomo, kje vse je možno pridobiti EU sredstva, ki znatno zmanjšajo finančni vložek podjetja, ki je nujen za razvoj kadrov. 

 

Program 

Kako  kadrovnik postane odličen voditelj

 • vpeljava sistemov marketinškega delovanja v kadrovsko službo (Marketinški model-AIDA   Attention; Interest; Desire; Action),
 • kako vplivati na druge, kako doseči, da boste slišani in uslišani,
 • razvoj veščin dajanja in sprejemanja povratnih informacij,
 • strategija poslovnih pogajanj med kadrovsko službo in drugimi službami.

Kako  motivirati sebe in sodelavce?

 • metode motiviranja,
 • kaj motivira starejše, kaj mlajše zaposlene,
 • vpliv osebnostnih lastnosti na motiviranje zaposlenih,
 • pregled testov s katerimi merimo zavzetost in motiviranost zaposlenih.

Kako izbrati in razviti najboljše vodje

 • osebnostne lastnosti, kot ključ do uspeha,
 • treniranje in pridobivanje ustreznih kompetenc vodenja, kdaj mentor, kdaj coach,
 • vpeljava ocenjevanja po metodi 360°,
 • ustrezno vodenje kot osnova za doseganje visokih poslovnih rezultatov.

Kako izbrati in razviti najboljše time?

 • razlogi za (ne)uspeh timov,
 • vloge posameznikov v timu,
 • pomen vizije, strategije podjetja, kako skozi tim ohranjati ustrezno kulturo podjetja ali organizacije,
 • kako izboljšati učinkovitost timov, faze razvoja timov.

Kako postaviti ustrezen sistem nagrajevanja?

 • kdaj gibljiv del plače, novi pristopi,
 • kdaj nedenarno nagrajevanje,
 • kaj se nagrajuje, sistemi v odvisnosti od vnaprej določenih kriterijev,
 • nagrajevanje za zaposlene na individualnih pogodbah (sistemi glede na razne kriterije, kdaj kolikokrat, katera delovna mesta so primerna za IP),
 • letni razvojni pogovori kot orodje za razvoj kadrov.

Kako do finančnih sredstev za razvoj kadrov?

 • kadrovski kontroling kot vir optimiziranja stroška dela in vir do sredstev za izobraževanje in nagrajevanje,
 • kako do nepovratnih EU sredstev, najpogostejše napake, napotki za uspešno prijavo,
 • prednostna področja Slovenije v drugi finančni perspektivi od (2016-2020).

Kako upravljati spremembe in obvladovati konflikte?

 • komunikacijska orodja kot pomoč kadrovski službi,
 • kako na zaposlene vplivajo nenehne spremembe in namerni ali nenamerni konflikti,
 • diagnosticiranje in slogi reševanja konfliktov,
 • vpliv pozitivne naravnanost.

 

Predavateljica

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.
se je v času študija psihologije usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Nato pa jo je prav smer študija »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi. V vlogi delodajalca, je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje ter spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica komisije za izobraževanje pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva psihologov, Društva odnosov z javnostmi, Združenja nadzornikov Slovenije in Društva za kadrovsko dejavnost. Je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev, in to področje zelo dobro pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Je avtorica številnih člankov na temo razvoja kadrov in motiviranja. Svetuje s področja razvoja kadrov, motiviranja, plačnih sistemov in sistemov nagrajevanja, optimizacije dela, internega komuniciranja ter iz področja pridobivanja virov financiranja.

Kotizacija

198,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: