Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

Strošek plač zaposlenih je v primerjavi s celotnimi stroški poslovanja zelo visok, zato nepravilni sistemi nagrajevanja precej zmanjšajo dobičkonosnost podjetja. Ustrezno oblikovanje sistemov plač s pomočjo katerih ovrednotimo delo, ki ga zaposleni opravijo, je danes prav zaradi pričakovanj po optimalnem poslovanju nujno.
Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih
TERMIN: 17. 3. 2020 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se
 • Ali delo vaših zaposlenih znate ovrednotiti?
 • Ali imate osnovno plačo določeno glede na vnaprej znane zneske dejavnosti v katero spadate, ali pa osnovno plačo definirate glede na zahtevnost in druge kriterije dela?
 • Ali struktura vaših  plač temelji na doseženih merljivih rezultatih?
 • Ali poznate vse prednosti uporabe nagrad za uspešnost?
 • Ali z zaposlenimi sklepate individulane pogodbe?
 • Kakšni sistemi gibljivega dela plač so najboljši?
 • Kdaj uvesti osebni doprinos zaposlenih?
 • Kdaj uvesti osebni doprinos vodij?

 

Če ste na katero od vprašanj odgovorili nikalno, vam priporočamo, da se nam pridružite na delavnici.  

 

Na praktični delavnici boste spoznali:

 • konkretne primere sistemov uvedbe gibljivega dela plač za zaposlene na individualnih pogodbah,
 • konkretne primere sistemov uvedbe gibljivega dela plač za ostale zaposlene,
 • kogledali bomo  primere, kako višino razpoložljivih sredstev prilagoditi poslovnim rezultatom podjetja,
 • načine določanja osnovnih plač, ki niso vezani na panožna določila temveč glede na vnaprej določene kriterije.

 

Prejeli boste dovolj informacij za takojšnjo uvedbo ali spremembo dosedanjega sistema nagrajevanja. 

Program

Sistemi določanja individualnih plač

 • Predstavitev konkretnih sistemov določanja individualnih plač
 • Predstavitev merljivih kriterijev za določanje individualnih plač
 • Kakšna naj bo osnovna plača zaposlenega po individualnih pogodbah (IP)
 • Kako se določajo letni cilji podjetja, oddelkov in zaposlenih po individualnih pogodbah (IP) - predstavitev  primerov od katerih so odvisne tudi višine plač po IP
 • Razlika med vrednotenjem dela in vrednotenjem zmožnosti in spretnosti posameznika
 • Katere so prednosti sklepanja individualnih pogodb
 • Koliko zaposlenih naj ima IP
 • Katera delovna mesta so primerna za IP
 • Kako je sistemizacija delovnih mest povezana z IP
 • Najpogostejše napake pri določanju individualnih plač in pogodb o zaposlitvi  


Uvedba gibljivega dela plač 

 • Načini in merila  izračunavanja osnovnih plač glede na zahtevnost dela
 • Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti posameznika
 • Sistemi nagrajevanja delovčeve osebne prizadevnosti (predstavitev konkretnih primerov gibljivega  dela plač)
 • Postopek dodeljevanja gibljivega dela plač
 • Sistemi nagrajevanja zaposlenih v odvisnosti od finančnih rezultatov
 • Napredovanje delavcev na istem delovnem mestu oz. na zahtevnejše delovno mesto v odvisnosti od gibljivega dela plač
 • Kriteriji  za razvrščanje delavcev po zahtevnosti dela
 • Najpogostejše napake in izzivi pri uvedbi gibljivega dela plač  

 

Določitev osnovnih plač

 • Določitev osnovnih plač glede na vnaprej definirane kriterije
 • Sistemizacija delovnih mest in plačni sistemi
 • Sodobni načini dela in sistemi plač

Predavateljica

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.

V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, tudi pri spreminjanju raznih poklicnih standardov. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije.  Zelo dobro pozna sisteme črpanje EU sredstev, še posebej na področju razvoja kadrov, prednostna področja razvoja SLO in EU, smeri razvoja in načinov dela v bodoče, razvoja kadrov.  Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na razpisih vezanih na razvoj zaposlenih.
Piše, svetuje in predava  na temo razvoja kadrov in delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva.  Vsebine predavanj so namenjene vodstvu in vodjem, HR službam in ostalim zaposlenim v podjetjih.

Priporočljivo gradivo

Knjige


Ustvarjalnost in inovativnost

Oblikovanje poslovnih modelov

Projektni management - teorija in praksa

Management (športnih) prireditev 

Članki

Oblačilni slog odpira vrata - prepoznajte in ustvarite svojega!

The future of leadership

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

198,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: