Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

Leto 2018 je zelo bogato z objavo razpisov, zato bi bilo škoda, če si ne bi pomagali do boljših rezultatov tudi na tak način. Sodelovanje na razpisih omogoča razvoj kadrov in dejavnosti. 
Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU
TERMIN: 30. 1. 2020 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se

V nekaterih podjetjih so tako pridobljena finančna sredstva velikokrat celo edina finančna spodbuda za razvoj kadrov, produktov ali storitev. Ali pa se z tako pridobljenim denarjem pohvalijo pred lastniki, nadzorniki, kupci, dobavitelji.

 

Prednost praktične delavnice:
 • izpolnjevanje vzorcev razpisnih dokumentacij,
 • pregled in preverjanje ustreznosti zapisov konkretnih predlogov in ideje,
 • možnost osebnega svetovanja po delavnic,
 • pregled odprtih in prihajajočih razpisov.

 

Dodatna prednost praktične delavnice:

 • Če hočete postati strateški partner vašemu vodstvu in ne samo izvrševalec nalog, je poznavanje prednostnih področij razvoja EU in SLO nujno  -predstavljena bodo na delavnici.
 • Na teh prednostnih področjih se skrivajo  tržne niše, možnosti pridobivanja novih kupcev, novih dobaviteljev, tukaj se kažejo smeri razvoja kadrov-predstavitev v času srečanja.
 • Sistem črpanja je projektno, timsko naravnan, veliko je ciljnega vodenja, zato na delavnici  pridobite izkušenje tudi iz tega področja.  

 

Cilji praktične delavnice:

 • spoznati pasti in kako se izogniti napakam pri  izpolnjevanju prijavnih obrazcev,
 • vnaprejšnje  ocenjevanje možnosti uspeha na posameznem razpisu,
 • spoznati področja, kjer lahko že vnaprej vplivate, da dobite čim več točk,
 • kako prepričati razpisovalce, da je prav vaš projekt najboljši,
 • pomen uporabe ustrezne terminologije pri izpolnjevanju razpisnih obrazcev,
 • spoznati sistem črpanja javnih sredstev na področju razvoja kadrov, izobraževanja, zaposlovanja in samozaposlovanja, razvoja delavnosti iz Evropskega socialnega sklada (ESS), pa tudi iz drugih virov financiranja,
 • seznanitev s strateškimi razvojnimi dokumenti in politikami na nacionalni in evropski ravni, kot pomoč pri pisanju razpisov in pri pravilni usmeritvi poslovanja in razvoja podjetja.  

 

Praktična delavnica je namenjena:

 • vsem, ki vas zanima možnost pridobivanja dodatnih finančnih virov,
 • vsem, ki skrbite za razvoj kadrov,
 • vodstvu in vodjem raznih oddelkov od prodaje, nabave, raziskav, razvoja, proizvodnje, v vseh dejavnostih, v gospodarstvu kot negospodarstvu. 

 

Predavateljica zelo dobro pozna sisteme uspešnega pisanja in prijavljanja na razpise. Ve kaj želijo razpisovalci z razpisi doseči in ve kjer se pri prijavah naredi največ napak. Bila je zaposlena v državni upravi prav na področju razpisov vezanih na razvoj kadrov in dejavnosti.  Pri prijavah je pomagala že veliko podjetjem.

Program

Predstavitev prednostnih področij pri pridobivanju EU sredstev.

Zakaj je poznavanj evropskih politik, strategij in programov EU pomembno pri poslovanju in iskanju tržnih priložnosti vsakega podjetja.

Informacije o aktualnih razpisih (predstavitev decentraliziranih in centraliziranih razpisov).

Primeri izpolnjevanja razpisnih dokumentacij, kako odpravljati napake pri prijavah.

Katere regije v Sloveniji in katera področja  imajo na voljo več denarja in kaj narediti, če niste del teh usmeritev.

Konkretni nasveti za vsako podjetje posebej.

 

Predavateljica

Nives Fortunat Šircelj, univ.dipl. psih.

V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, tudi pri spreminjanju raznih poklicnih standardov. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije.  Zelo dobro pozna sisteme črpanje EU sredstev, še posebej na področju razvoja kadrov, prednostna področja razvoja SLO in EU, smeri razvoja in načinov dela v bodoče, razvoja kadrov.  Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na razpisih vezanih na razvoj zaposlenih.
Piše, svetuje in predava  na temo razvoja kadrov in delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva.  Vsebine predavanj so namenjene vodstvu in vodjem, HR službam in ostalim zaposlenim v podjetjih.

Kotizacija

198,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: