Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


28. maj2020
2. junij2020

NOVO[On-line interaktivna delavnica] Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

2. junij2020

[On-line interaktivna delavnica] Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

4. junij2020
5. junij2020

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

8. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSProtieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

8. junij2020

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTABusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case Study" - praktični nasveti za hiter prenos v prakso

9. junij2020

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

9. junij2020

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

10. junij2020

NOVOSklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

12. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSSAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

Nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

12. junij2020

NOVOManagement PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

16. junij2020

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

16. junij2020

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAŠola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

16. junij2020

Dress For Success - za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost

Pravi oblačilni slog bo dvignil vašo samozavest, vam pomagal na poti k poslovnemu in osebnemu uspehu ter vam prihranil čas in denar!

17. junij2020

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

17. junij2020
17. junij2020

NOVOObvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije

Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

18. junij2020

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAProjektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij in managerjev

18. junij2020

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

18. junij2020

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

18. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSProtieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

19. junij2020

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

22. junij2020

NOVORecite STOP stresu!

Osvojite učinkovite tehnike za vsakodnevno zadovoljstvo na delovnem mestu in za protistresno preventivo

22. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSDELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

23. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSOdgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

23. junij2020

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

24. junij2020

NOVOOdlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije in posameznika

Odprite si vrata s samozavestno predstavitvijo, ki zagotavlja uspeh tudi v tujih jezikih

29. junij2020
30. junij2020

KREDITNE TOČKE IZSVse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov

Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ

30. junij2020

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

1. julij2020

NOVOJavno-zasebna partnerstva od A do Ž

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

1. julij2020

NOVOZmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

2. julij2020

NOVOŠola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

2. julij2020

NOVOKREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja

Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ v podjetju oz. organizaciji

3. julij2020

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

3. julij2020

NOVO | AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPlaniranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

7. julij2020

KREDITNE TOČKE IZSCelostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Novela Gradbenega zakona, ZIUZEOP, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

7. julij2020

NOVOE-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

8. julij2020

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

8. julij2020

PRENOVLJENOPriprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

9. julij2020

NOVOVrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

10. julij2020

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet

Naučite se pripraviti učinkovita spletna besedila in povečajte obisk na vaših spletnih straneh.

10. julij2020

NOVOKonstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

14. julij2020

NOVOBodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

14. julij2020

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

14. julij2020

NOVOSTORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

15. julij2020

AKTUALNOVitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

16. julij2020

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

9. september2020

KREDITNE TOČKE IZSPogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

16. september2020

NOVOJAVNO NAROČANJE za ponudnike - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.

Povejte naprej: