Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


19. november2019

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

19. november2019

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

19. november2019

NOVOUčinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb (Change Management) - sodobna orodja in agilni pristop

Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

20. november2019

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

20. november2019

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet

Naučite se pripraviti učinkovita spletna besedila in povečajte obisk na vaših spletnih straneh.

21. november2019

NOVOKako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0

Odkrijte kreativca v sebi in spodbudite k temu tudi vse sodelavce

21. november2019

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAProjektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij in managerjev

22. november2019

NOVOBodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

25. november2019

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTABusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case Study" - praktični nasveti za hiter prenos v prakso

26. november2019

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

26. november2019

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

27. november2019

PRENOVLJENOOdlična PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA in reševanje konfliktov

Osvojite tehnike in veščine komuniciranja, pozitivne motivacije, obvladovanja čustev in transformacije negativnega stresa v pozitivni aktivni stres

27. november2019

NOVOManagement PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

28. november2019

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

29. november2019

KREDITNE TOČKE IZSSAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

29. november2019

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

2. december2019

KREDITNE TOČKE IZSPAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

3. december2019

NOVOŠola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

4. december2019

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

4. december2019

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

5. december2019

KREDITNE TOČKE IZSPogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

5. december2019

NOVOUčinkovita VITKA proizvodnja - novi trendi in sodobni ˝lean˝ pristopi

Povezovanje industrije 4.0 in ˝lean˝ miselnosti

5. december2019
5. december2019

Odličen PRVI VTIS – prepoznajte in oblikujte originalni in edinstveni osebni OBLAČILNI SLOG

Naj obleka pove več kot tisoč besed in dvigne vašo samozavest!

6. december2019

KREDITNE TOČKE IZSUporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

6. december2019

NOVOOdlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije in posameznika

Odprite si vrata s samozavestno predstavitvijo, ki zagotavlja uspeh tudi v tujih jezikih

9. december2019

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

10. december2019

NOVOSTORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

11. december2019

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

11. december2019

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAŠola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse - (trajanje 2 dni).

12. december2019

NOVOOptimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

12. december2019

KREDITNE TOČKE IZSCelostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

13. december2019

NOVOUmetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

17. december2019

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

18. december2019

NOVOKonstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

13. januar2020

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

13. januar2020

KREDITNE TOČKE IZSDELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

14. januar2020

NOVOJAVNO NAROČANJE za ponudnike - praktični nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.

15. januar2020

PRENOVLJENOPriprava in izpolnitev POGODB V NABAVI

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

22. januar2020

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

24. januar2020

NOVOPRODUKTIVNO in INOVATIVNO delovno okolje in timsko delo

Sodobni pristopi k dvigu inovativnosti in spodbujanje sodelavcev

28. januar2020

AKTUALNOVitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

30. januar2020

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

31. januar2020

NOVOJavno-zasebna partnerstva od A do Ž

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

3. februar2020
4. februar2020

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

5. februar2020

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

6. februar2020

NOVOVse o sklepanju in izpolnjevanju PRODAJNIH POGODB

Spoznajte najpogostejše pasti in ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

14. februar2020

NOVO | AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPlaniranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

17. februar2020

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

6. marec2020

NOVOVrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

11. marec2020

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

17. marec2020

Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

2. april2020

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

7. april2020

NOVOUčinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb

Ravnajte premišljeno in skrbo ter pri tem ustrezno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti!

Povejte naprej: