Edina strokovna revija v Sloveniji 

za elektrotehniko s praktično vsebino!

 

Revija izhaja že devetnajsto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Elektrotehniška revija

 

Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (tudi do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>>

Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.Uporabni strokovni prispevki

V reviji najdete praktično uporabne strokovne prispevke o električnih inštalacijah nizkih in srednjih napetosti, merilnih tehnikah, električnih strojih, razsvetljavi, pretvarjanju električne energije, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, električni mobilnosti, krmiljenju in regulacijah, avtomatizaciji, industriji 4.0., digitalizaciji, vzdrževanju, varnosti pri delu, umetni inteligenci, telekomunikacijah, novi terminologiji, tehniški matematiki, ipd., pa tudi reportaže s pomembnejših posvetovanj in drugih strokovnih srečanj.

Bodite vedno na tekočem!

Za dostop do strokovnih člankov naročite Elektrotehniško revijo tukaj.


Kliknite tukaj za naročilo Elektrotehniške revije

Novi predpisi in standardi

Bralci revije so tudi stalno seznanjeni z vsemi novimi predpisi in standardi ter s praktično uporabo le-teh. Spremljanje stalno spreminjajočega se področja zakonodaje in standardizacije s strani uredništva bralcem prihrani veliko časa in energije.

Praktična uporabnost in strokovna pomoč

Posebna omemba gre rubriki "Rešitve iz prakse", ki predstavlja izrazito dodano vrednost za bralce, saj so znanja posredovana na izbranih primerih iz prakse.

V rubriki »Svetovalec« priznani strokovnjaki odgovarjajo na zastavljena vprašanja bralcev. Revija na ta način nudi bralcem neposredno strokovno pomoč pri njihovem delu ter spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj.

V rubriki »Pobude in mnenja bralcev« objavljamo izstopajoča razmišljanja bralcev v zvezi z različnimi problematikami, s katerimi se srečujejo v vsakdanji praksi in pobude, ki jih v zvezi s tem naslavljajo na ustrezne organe. 


Stalnim naročnikom revije pripadajo posebne ugodnosti pri nakupu strokovnih izdaj Elektrotehniške revije ter številnih priročnikov in tudi do 40 % popust pri udeležbi na strokovnih usposabljanjih na področju:Vsebina nove številke Elektrotehniške revije:

Številka 1/2018

Številka 1/2018

Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (tudi do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>>

Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.

Vsebina 

Intervju 

Novice in zanimivosti

Zakonodaja in standardizacija 

Električne inštalacije in omrežja 

  • Prenovljeni horizontalni varovalni ločilniki, Aleš Semolič

Obnovljivi viri energije 

E-mobilnost

Telekomunikacije in informacijska tehnologija 

  • Pregledi radijskih tehnologij prihodnosti, Drago Majcen

Elektromotorski pogoni in transformatorji

  • O zatesnjenosti zagozd statorskih utorov velikih rotacijskih strojev - 2. del, Zlatko Matič

Industrija 4.0

Iz prakse za prakso 

  • Tehniška matematika - 11. del, prof dr. Tine Zorič, mag. Gordana Radić in doc. dr. Peter Kitak
  • Izdelava matematičnega modela proizvodnega procesa na primeru hidravličnega sistema z dvema nivojskima posodama, Urška Puncer in Cvetko Fendre

Dobro diplomsko delo

Terminološki kotiček

  • Terminološki kotiček


Cena:

Enoletna naročnina: 29,70 €

Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €

Povejte naprej: