Rubrika svetovalec

V rubriki Svetovalec (Strokovnjaki svetujejo) posredujemo odgovore na vprašanja bralcev. 

Odgovarjajo strokovnjaki, ki jih v uredništvu izberemo glede na strokovno področje zastavljenega vprašanja. Na vprašanja odgovarjajo ljudje različnih institucij, predvsem pa strokovnjaki iz inšpekcijskih služb, strokovnih združenj, industrije in obrti. 

 

Svoje vprašanje nam lahko pošljete po pošti ali ga vpišete v obrazec >. 

 

Bralce prosimo, da zastavijo le po eno vprašanje, več le v primeru, da se nanašajo na isti problem. Na anonimna vprašanja ne bomo odgovarjali, lahko pa bralci od uredništva zahtevajo, da jih pod vprašanje podpišejo zgolj z začetnicama imena in priimka. Odgovor strokovnjaka je njegovo strokovno mnenje, ki se lahko od mnenj drugih strokovnjakov tudi razlikuje. Ob tovrstnih sporih in nejasnostih uredništvo ne prevzema nobene materialne ali kakršnekoli druge odgovornosti.

*
*
*
Captcha:

Arhiv zastavljenih vprašanj

Elektrotehniška revija št. 1/2014

  • V zvezi z usposabljanjem za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih nas zanima, kdo je lahko izvajalec usposabljanja ter kdo sme izdati potrdilo o usposobljenosti posamezne osebe za delo v eksplozijsko ogroženem prostoru? Katere dokumente moramo preveriti za zunanjega izvajalca in njegove delavce v zvezi z delom v Ex-coni in kdo sme biti izdajatelj certifikata oziroma potrdila? V naših Ex-conah bo izvajal dela tudi zunanji izvajalec in želeli bi preveriti ustreznost njegove usposobljenosti za delov v Ex-conah. Pri tem se nam postavlja naslednje vprašanje: Ali je ustrezno in dopustno potrdilo, ki ga izda oseba, ki je uspešno opravila usposabljanje v skladu s 24. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, s tem da je poučila svoje sodelavce, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti? Ali tako potrdilo velja?

 

Elektrotehniška revija št. 3/2013

  • V našem obratu se zaradi tehnološkega procesa obdelave lahkih kovin lahko pojavi eksplozivna zmes prahu in zraka. Skladno z izdelanim projektom, ki vsebuje tudi elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja pojava eksplozije prahu, je prostor opredeljen v cono 22. Na tej podlagi je tudi zbrana in vgrajena obstoječa oprema v ustrezni Ex-izvedbi. Smo v fazi prenove električne inštalacije in nekarete procesne opreme. Dobavitelji nam na podlagi naših zahtev ponujajo ustrezno procesno opremo, vendar je ta lahko v različnih izvedbah protieksplozijske zaščite, namenjene za cono 22. Med drugim ponujajo izvedbo neposrednih uvodov v elektromotorje, česar do sedaj nismo imeli. Zanima nas, kaj je z vidika varnosti najboljša rešitev in na kaj je treba biti še posebej pozoren pri izbiri predlaganih uvodov?

 

Elektrotehniška revija št. 1/2013

  • Ali po usposabljanju na področju protieksplozijske zaščite dobim certifikat o usposobljenosti po 24. členu Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/2000)? Ali bo delavec z uspešno opravljenim tečajem iz protieksplozijske zaščite pridobil ustrezno potrdilo in znanje, da bo lahko samostojno izvajal servise in vzdrževanje naprav v ex-območjih, ali je za ta dela treba imeti še pooblaščeno institucijo? Ali je seminar namenjen bolj inštalaterjem ali tudi drugim? Ali po uspešno opravljenem izpitu oseba prejme potrdilo, da lahko izvaja elektro inštalacije v ex-prostoru na objektu?

 

Elektrotehniška revija št. 2/2012

  • V našem podjetju poleg drugih aparatov servisiramo tudi plinske gospodinjske aparate (plinske kuhalne plošče) ter profesionalne plinske pralne, sušilne in likalne stroje, ki so praviloma nameščeni v pralnicah. Razmere, v katerih ti stroji delajo, seveda niso eksplozijsko nevarne (razen če ne pride do okvare na plinski napreljavi - sicer pa imajo prostori urejeno signalizacijo morebitne prisotnosti plina), prav tako noben rezervni del na stroju ni narejen v protieksplozijski zaščiti. Pri delu ne uporabljamo niti enega orodja, ki bi ga proizvajalec opreme predpisal za delo z Ex-napravami. Prav to, da sestavni deli stroja niso v protieksplozijski zaščiti, mi daje slutiti, da verjetno nismo dolžni opraviti seminarja iz Ex naprav, vedeti pa bi morali, v kakšnih prostorih je lahko
Povejte naprej: