Kolofon

Elektotehniška revija                           

                                                                                        

Ustanovitelj in izdajatelj:

Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Ljubljana

 

Direktorica:

Ana Kordiš, univ.dipl.ekon.

 

Glavni in odgovorni urednik:

Ervin Seršen, univ.dipl.inž.el.

 

Naslov uredništva:

Agencija POTI, d.o.o.  
Stegne 7, 1000 Ljubljana  
T: 01/511-39-20
F: 01/511-39-25
E: revija.er@agencija-poti.si

 

Več o strokovni reviji preberite tukaj.

Povejte naprej: