Kolofon

Elektotehniška revija

 

Ustanovitelj in izdajatelj:
Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Ljubljana

 

Direktorica: 
 Ana Kordiš, univ.dipl.ekon.

 

Glavni in odgovorni urednik:
Ervin Seršen, univ.dipl.inž.el.

 

Naslov uredništva:
Agencija POTI, d.o.o.  
Stegne 7, 1000 Ljubljana  
T: 01/511-39-20
F: 01/511-39-25
E: revija.er@agencija-poti.si

Povejte naprej: